Etusivu

Mitä

TUDI 4.0 -hankkeessa kehitetään teollisuusyritysten materiaalitoimintojen tehokkuutta. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2017 – 30.4.2020. Hankkeen toteuttaa Teknologiakeskus TechVilla Oy ja sitä rahoittavat Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta Uudenmaanliitto, yritykset sekä Hyvinkään kaupunki.

Miksi

Teollisuutemme kilpailukyky edellyttää valmiutta tuottaa kustannustehokkaasti, täsmällisesti, nopeasti ja joustavasti asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita (high mix/low volume). Sisälogistiikan ja materiaalivirran ohjauksen uudet menetelmät ovat keskeisessä roolissa tuottavuusloikan mahdollistajina.

Miten

TUDI 4.0 luo uusia innovatiivisia ratkaisuja valmistavan teollisuuden arvoketjuihin, materiaalivirran ohjaamiseen ja sisälogistiikkaan. Hanke kokoaa yhteen toimijaverkoston, etsii hyviä käytäntöjä niin kotimaasta kuin kansainvälisestikin sekä tukee yritysten digitaalisen uudistumisen pilottien valmistelua.

Tuloksena

  • Kotimaisiin ja kansainvälisiin hyviin käytäntöihin perustuvat yleiset auditointi- ja benchmarking-työkalut yritysten omatoimisesti hyödynnettäväksi
  • Itsearvioinnin perusteella yrityksille tarkempi kuva toimintaprosessiensa nykytilasta
  • Digitaalista oppimateriaalia teollisuuden materiaalitoimintojen digitalisaatiosta
  • Yhteenveto digitalisaation käytännön mahdollisuuksista valmistavan teollisuuden materiaalitoimintojen kehittämisessä, ”Uuden sukupolven kokoonpanotehdas” materiaalitoimintojen osalta
  • Mahdolliset yhteiset kehittämistoimenpiteet ja kansainväliset t&k -hankekonsortiot
  • Yritysten kilpailukyky paranee, koska TUDI 4.0 tehostaa yritysten sisälogistiikan prosesseja