Ionix näkee kasvua pk-yritysten automatisaatiossa

Ionix on suunnittelutoimisto, joka toimittaa lasertyöstön, plasmatyöstön sekä kaarihitsauksen ratkaisuja teollisuudelle. Yritys tarjoaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotantojärjestelmiä ja -laitteistoja sekä lasertyöstöön, plasmatyöstöön ja kaarihitsaukseen liittyviä asiantuntijapalveluja.

TechVillan KASKI-hankkeessa tehdyn kartoituksen yhteydessä tunnistettiin muutamia kehityskohteita, joissa nähtiin mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa. Ionixin myynnistä ja markkinoinnista vastaava Ilkka Lappalainen tiesi, että valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä on suuri automatisointipotentiaali, jonka ymmärtämisessä ja hyödyntämisessä Ionix voisi auttaa. Tähän tarpeeseen Ionixin tulisi kehittää palvelukonsepti, jonka sisältö olisi helposti ymmärrettävissä ja tehokkaasti toteutettavissa. Yritys päätti kartoituksen jälkeen tuotteistaa palvelun KASKI-hankkeen asiantuntijoiden avulla.

Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelun tuotteistaminen TechVillan KASKI-hankkeessa

Palvelun tuotteistamisen käsikirjan mukaan tuotteistaminen tarkoittaa palvelun ja sen tarjoaman arvon kiteyttämistä eri osia kuvaamalla ja vakioimalla. Kuvaus ja vakiointi tehdään määrittelemällä ulkoinen, asiakkaalle näkyvä palvelukuvaus sekä sisäinen palvelun tuottamisen prosessi. Tuotteistamisen tavoite on tehostaa lisäarvon tuottamista asiakkaalle sekä samalla helpottaa palvelun myyntiä ja markkinointia.

KASKI-hankkeessa järjestettiin kaksi työpajaa, josta ensimmäisessä keskityttiin palvelun ulkoiseen kuvaukseen ja toisessa palveluprosessiin. Tuotteistamisen tuloksena yritykselle syntyi Ionix AutomaatioLOIKKA -palvelu, jonka tuloksena asiakas saa käyttöönsä omaan tarpeeseensa räätälöidystä tuotantolaitteistosta esisuunnitelman sekä kustannuslaskelmat, joiden avulla asiakasyritys voi arvioida ja valmistella laiteinvestoinnin käynnistämistä.

Tuusulan Työkalukoneistus innovoi

Varaosavalmistusta tekevä Tuusulan Työkalukoneistus palvelee monipuolisesti teollisuusyrityksiä aina maatalousyrittäjistä paperikonevalmistajiin asti.  Monipuolisuudesta johtuen asiakkaille koneistettavien varaosien koko ja muoto vaihtelevat huimasti, mikä vaatii konekannalta sekä kappaleiden kiinnitysmekanismeilta paljon. Näiden haasteiden jatkuva ylittäminen on luonut Tuusulan Työkalukoneistukselle merkittävän määrän varaosavalmistuksen osaamista sekä muutaman oman keksinnönkin. Yhden keksinnön patentointikelpoisuutta selvitettiin POKA-hankkeen tuella.

Keksinnön uutuustutkimus ja patentoitavuuden arviointi

Tuusulan Työkalukoneistuksen tahtotila on hakea kannattavaa kasvua muun muassa uusien omien tuotteiden avulla. Yksi potentiaalinen tuote voisi olla yrityksen keksimä nostoapuväline, jota oli jo pilotoitu asiakkaan kanssa menestyksekkäästi. Yhdessä TechVillan yrityskehittäjän Toni Popovicin kanssa yritys arvioi tuotteen markkinoiden kokoa sekä erilaisia liiketoimintamalleja, minkä perusteella laadittiin kolmen vuoden tuotto- ja kustannuslaskelma. Laskelman jälkeen keksinnön uutuustutkimus ja patentoitavuuden arviointi toteutettiin TechVillan POKA-hankkeen tuella. Tämä antoi yritykselle eväitä ja itseluottamusta lähteä hakemaan keksinnölle patenttia.

Valvonnan automatisointi dronejen avulla

Arctic Roboticsin drone

Arctic Robotics Oy toimittaa sisätiloissa automaattisesti lentävien dronejen avulla toteutettuja valvontaratkaisuja rakennustyömaille, turvallisuusalalle, teollisuuteen ja toimitiloihin. Ratkaisuihin liittyy usein keskeisenä osana myös videotallennuspalvelu, joka mahdollistaa kohteen tai hälytyksen syyn visuaalisen dokumentoimisen. Drone voi esimerkiksi partioida ennalta sovittuja reittejä tai käydä tarkastamassa hälytyksen, mikä vähentää merkittävästi esimerkiksi turvallisuuspalvelujen kustannuksia.

Yrityksen ratkaisut sopivat hyvin monelle toimialalle ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että terävien ja puhuttelevien markkinointiviestien hyödyntäminen on haastavaa. Tämän vuoksi Arctic Robotics päätti uudistaa digitaalista markkinointiaan TechVillan KASKI-hankkeen avulla.

Palvelukuvauksia ja hinnoittelua uudistettiin TechVillan KASKI-hankkeessa

KASKI-hankkeessa käytiin läpi asiakasryhmäkohtaisesti Arctic Roboticsin digitaalista markkinointia asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa. Lisäksi uudistettiin yrityksen palvelukuvauksia sekä ideoitiin uusia hinnoittelumalleja esimerkiksi palvelupakettien osalta.

Lajupek on hienomekaniikan moniosaaja

Hyvinkääläisen Lajupekin monipuolinen osaaminen kattaa hienomekaanisen koneistuksen, komponenttien valmistuksen, kokoonpanon, kokonaisten järjestelmien toimittamisen, viimeistelyn ja testauksen. Raaka-aineina ovat kaikki muovit ja metallit alumiinista titaaniin. Lajupek tekee kokoonpanoa mm. vaativiin sairaalalaitteisiin, instrumentteihin, mittalaitteisiin elektroniikka- sähkö- ja metalliteollisuudelle. Yli 20 CNC-konetta, 3D-mittaus, laadunvarmistus, kokoonpano, testaus ja pintakäsittelyosaaminen takaavat monipuolisen palvelun.

Lajupekin erottuvuustekijät tiivistettiin TechVillan kanssa

TechVillan POKA-hankkeessa tiivistettiin Lajupekin erottuvuustekijät yhtenäiseksi viestiksi, jonka pohjalta toteutettiin arvolupausvideo. Tiiviin videon avulla on helppo kertoa palvelukokonaisuudesta uusia asiakkaita houkuteltaessa. Katso Lajupekin arvolupausvideo tästä:

Ympärivuorokautista palvelua verkkokaupan avulla

IM Tekniikka markkinoi ja myy teollisuuden suihku- ja ultraäänipesukoneita, raepuhalluslaitteita, märkäpuhalluslaitteita ja täryhiomakoneita. Yrityksen asiakaskunta koostuu metalliteollisuus-, teollisuuden kunnossapito- ja eri alojen kone- ja laitekorjaamoyrityksistä, jotka arvostavat laadukkaiden koneiden lisäksi hyvää palvelua. Esimerkiksi käyttöönotto, koulutus, materiaalitoimitukset, tekninen tuki ja kunnostus kuuluvat yrityksen palveluvalikoimaan.

IM Tekniikan toimitusjohtaja Jari Silvennoinen oli kiinnostunut kuulemaan miten he voisivat hyödyntää TechVillan KASKI-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Ensimmäisessä vaiheessa sovittiin, että TechVillan asiantuntija kartoittaa asiakaspalvelun nykytason yrityksen verkkosivujen perusteella; miten hyvin ne palvelevat asiakkaan ostoprosessin eri vaiheita? Kartoituksen avulla verkkokauppa tunnistettiin mahdolliseksi tulevaisuuden myyntikanavaksi, jota kannattaisi kokeilla.

Asiakaspalvelua verkossa 24/7

IM Tekniikka halusi parantaa KASKI-hankkeen avulla asiakaspalveluaan perustamalla verkkokaupan. Kaupalla pyrittiin varautumaan B2B-verkkokaupan yleistymisen trendiin ja houkutella uusia asiakkaita tarjoamalla helppo tapa hankkia pintakäsittelyyn liittyviä puhallusmateriaaleja, hioma-aineita ja tarvikkeita suoraan verkosta. Nykyisille asiakkaille verkkokauppa tuo perinteisen sähköpostin rinnalle selkeämmän tavan tilata puhallusmateriaaleja vaikka yövuorosta.

TechVillan KASKI-hankkeessa suunniteltiin verkkokaupan tilausprosessi sekä sopivat maksu- ja toimitustavat. IM Tekniikka toteutti suunnitelman pohjalta verkkokaupan yhdessä MMD Networksin kanssa.

Plastone haki agentin Saksan markkinoille

Korkealaatuisien muovikomponenttien sopimusvalmistaja nurmijärveläinen Plastone Oy haluaa osansa Saksan lääketeollisuuden, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden sekä koneenrakennuksen markkinoista. Aikaisemmin yritys on harjoittanut suoraa vientiä, mutta parantaakseen asiakaspalveluaan ja avatakseen uusia asiakkuuksia Plastone päätti hankkia agentin tälle tärkeälle markkinalle. TechVillan POKA-hankkeessa kilpailuttamana asiantuntijana Saksalais-Suomalainen Kauppakamari haki Plastonelle kahdeksan potentiaalista agenttikandidaattia, joista tavattiin kuusi. Lopullisen valinnan jälkeen Plastone odottaa merkittävää kasvua tällä Euroopan suurimmalla markkinalla.

TechVillalta tukea vienninedistämiseen

Plastonen agentin haku Saksasta on yksi esimerkki TechVillan POKA-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista. Hankkeessa tehtävissä vienninedistämisen projekteissa tyypillisesti suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa tarvittavat toimenpiteet, kartoitetaan markkinoilta potentiaaliset asiantuntijat sekä tehdään kilpailutus. Kilpailutuksen pohjalta tehtävää asiantuntijatyön hankintaa voidaan tukea 50 %.

IM Tekniikka löysi palveluista lisäarvoa

IM Tekniikka markkinoi ja myy teollisuuden suihku- ja ultraäänipesukoneita, raepuhalluslaitteita, märkäpuhalluslaitteita ja täryhiomakoneita. Yrityksen asiakaskunta koostuu metalliteollisuus-, teollisuuden kunnossapito- ja eri alojen kone- ja laitekorjaamoyrityksistä, jotka arvostavat laadukkaiden koneiden lisäksi hyvää palvelua. Esimerkiksi käyttöönotto, koulutus, materiaalitoimitukset, tekninen tuki ja kunnostus kuuluvat yrityksen palveluvalikoimaan.

IM Tekniikan toimitusjohtaja Jari Silvennoinen oli kiinnostunut kuulemaan, miten he voisivat hyödyntää TechVillan KASKI-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Ensimmäisessä vaiheessa sovittiin, että TechVillan asiantuntija kartoittaa asiakaspalvelun nykytason yrityksen verkkosivujen perusteella; miten hyvin ne palvelevat asiakkaan ostoprosessin eri vaiheita? Kartoituksen avulla yhdeksi kehityskohteeksi tunnistettiin palvelujen myynti ja markkinointi.

Testausympäristön kaupallistaminen palveluksi

IM Tekniikan Järvenpään toimiston yhteydessä sijaitsee testausympäristö, jossa voidaan testata laitteen pintakäsittelyn laatu asiakkaan omilla tuotteilla sekä eri pintakäsittelyaineilla. Tämä säästää asiakkaan aikaa ja kustannuksia laitteen käyttöönottovaiheessa. KASKI-hankkeessa pyrittiin saamaan asiakkaat aiempaa paremmin tietoiseksi tästä mahdollisuudesta sekä madaltaa kynnystä palvelun hankkimiseen. Testauspalvelu suunniteltiin tarjouksiin liitettäväksi optioksi, jolla asiakas voisi vähentää kustannuksiaan ja investointiin liittyvää riskiä sekä nopeuttamaan laitteen käyttöönottoa tuotannossa.

Cariitti vie valoa Eurooppaan

Kirkkonummelalainen LED- designvalaisimia valmistavalla Cariitti Oy:llä oli halu saada verkkokauppa kansainväliseksi TechVillan POKA-hankkeen tuella. Tavoitteena on viisinkertaistaa verkkokaupan volyymi. Samalla on tarkoitus parantaa ja yksinkertaistaa tuotehallintaa olennaisesti. POKA-hankkeessa järjestettiin vuoropuhelu viiden alan toimijan kanssa sekä kilpailutus, jonka voitti Talent Base Oy. Talent Basen avulla ja POKA-hankkeen tuella Cariitin uuden verkkokaupan, tuotehallinnan ja muiden digitaalisten palvelujen määrittelytyö tehtiin erittäin nopealla aikataululla.

TechVillalta tukea vienninedistämiseen

Cariitin verkkokauppa-projekti on vain yksi esimerkki TechVillan POKA-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista, joilla helpotetaan yritysten vientiponnisteluita. Hankkeessa tehtävissä vienninedistämisen projekteissa tyypillisesti suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa tarvittavat toimenpiteet, kartoitetaan markkinoilta potentiaaliset asiantuntijat sekä tehdään kilpailutus. Kilpailutuksen pohjalta tehtävää asiantuntijatyön hankintaa voidaan tukea 50 %.

Elkomelta kansainvälistä osaamista

Elkomen kansainvälistymisen ensimmäisessä vaiheessa kohteena on Ruotsi. Ruotsin markkinoilla tavoitellaan markkinaosuutta vaativien erikoisvalmisteisten tietokoneiden, testereiden ja keskustuotteiden (sähkö-, automaatio- ja moottorikeskukset) osalta.

Palvellakseen kansainvälisiä asiakkaitaan mahdollisimman tehokkaasti Elkome Systems Oy halusi uudistaa toimintamallinsa ja prosessinsa. TechVillan järjestämän kilpailutuksen tuloksena asiantuntijaksi valikoitui Innoman Oy. Yhdessä Innomanin asiantuntijoiden kanssa Elkomen johto ja henkilöstö rakensivat uudistetun toimintamallin sekä prosessit, joiden tavoitteena on asiakkuuksien ja myynnin lisääminen, sisäisen tehokkuuden parantaminen, laaduntuottokyvyn nostaminen sekä henkilöstön tyytyväisyyden säilyttäminen.

Tukea vienninedistämiseen TechVillalta

Elkomen toimintamalli -projekti on yksi esimerkki TechVillan POKA-hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista. POKA-hankkeesta tehtävissä vienninedistämisen projekteissa tyypillisesti suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa tarvittavat toimenpiteet, kartoitetaan markkinoilta potentiaaliset asiantuntijat sekä tehdään kilpailutus. Kilpailutuksen pohjalta tehtävää asiantuntijatyön hankintaa voidaan tukea 50 %

Telemerkin tekniikka seilaa maailman merillä

Tuusulalaisessa Telemerkki Oy:ssä kaksi kapeaa liiketoiminta-aluetta, Marine ja Hospital, hyödyntävät toisiaan. Marine suunnittelee ja valmistaa laivojen komentosiltojen konsoleita. Komentosiltoja toimitetaan sekä kauppalaivoihin ja laivastojen aluksiin.  Tuotannosta 75% menee vientiin. Tärkeimpiä vientimaita ovat Saksa, Norja, Englanti ja Venäjä. Hospital-liiketoiminta-alue puolestaan toteuttaa ohjauslaitteita mm. sairaaloiden leikkaussaleihin.

Voit lukea yrityksen toimitusjohtajan Petri Konkarin haastattelun Uudenmaan alueen huippuyrityksiä, -osaamista ja -teknologiaa esittelevältä helsinkismart.fi-sivustolta.

TechVilla toteutti erottuvuusvalmennuksen

TechVillan POKA-hankkeen erottuvuusvalmennuksessa Telemerkin myyntiporukka oli hiomassa arvolupaustaan ja markkinointiviestejään. Erottuvuusvalmennuksen työpajoissa osallistuvat yritykset miettivät, miten tuotteiden ja palvelujen erottuvuustekijöiden avulla myyntineuvotteluissa hintakeskustelut jätetään sivurooliin.

Klikkaamalla tästä voit ladata itsellesi maksuttoman erottuvuuden pikaoppaan.