Einon Tech kokeilee Venäjän markkinaa

Einon Tech Oy  on hyvinkääläinen pk-yritys, jonka liiketoiminta rakentuu yrityksen oman keksinnön pohjalta kehitetyn tuotteen Einon® Ottoputken valmistukseen ja myyntiin. Tuotteen myyntivaltti on helpottaa ja nopeuttaa polttoainekäyttöisten lisälämmittimien asennusta ajoneuvoihin ja työkoneisiin.

Einon® Ottoputken loppukäyttäjiä ovat lämmitinlaitteiden asennusliikkeet, mutta yrityksen asiakkaita ovat pääasiassa laitteiden maahantuojat ja tukkukaupat. Yrityksen merkittäviä asiakkuuksia ovatkin muun muassa Eberspächer, Webasto ja Wihuri. Suomen, Ruotsin ja Tanskan markkinoilla tuotetta on asennettu yhteensä jo yli 30 000 kohteeseen.

Einon Techin nokkamies Petri Hakanen sai vihiä Venäjän-markkinoista TechVillan kanssa toteutetun projektin yhteydessä ja oli valmis kokeilemaan yrityksensä tuotteen kysyntää myös idässä.

TechVillan KASKI-hankkeen tuella tunnistettiin potentiaalisia asiakkaita

Einon Tech päätti käynnistää TechVillan KASKI-hankkeen tuella projektin, jossa selvitettiin yrityksen mahdollisuuksia Venäjällä. Venäjän markkinan asiantuntijaksi valikoitunut Storvik & Co teki markkinakartoituksen, jonka avulla Einon Tech sai käsityksen tuotteidensa kysynnästä. Projektissa kartoitettiin koko Venäjän alue mukaan lukien Kaukoitä, ja jo kartoituksen perusteella pystyttiin tekemään johtopäätöksiä tulevan liiketoiminnan koosta ja kannattavuudesta.

Markkinakartoituksen tuloksena Einon Tech jatkaa toimenpiteitä Venäjällä ja pyrkii käynnistämään ensimmäiset toimitukset lähiaikoina.

Parempaa kannattavuutta TechVillan KASKI-hankkeella

Karkkilalainen Tekopa tuottaa monipuolisia, laadukkaita ja nopeita alihankintapalveluja. Tekopan palvelu kattaa pelkän kappaleen valmistuksesta aina koko prosessin hallintaan.  Raaka-aineina ovat ruostumaton ja haponkestävä teräs, valuraudat, messinki, pronssi, alumiinit sekä erilaiset muovit. Tekopa voi olla mukana myös suunnitteluvaiheessa ja hoitaa kaiken raaka-aineiden hankinnan.

Tekopan palveluja tuotteistettiin TechVillan KASKI-hankkeessa

Tekopan palveluja kehitettiin KASKI-hankkeessa kattamaan asiakkaan yllättävistä tarpeista syntyviä pikatoimituksia. Tuotteistetulla PIKATEKO -palvelulla molemmat osapuolet tietävät tarkasti erityistä nopeutta vaativien toimitusten etenemisprosessin.

Mavatech-tuotteiden erottuvuustekijät yhtenäiseksi viestiksi

Suomen Terästekniikka Oy on monipuolinen pintakäsittelyalan ja konepajatuotannon osaaja Hyvinkäältä. Näiden lisäksi yrityksen yksi merkittävä ja kasvava liiketoiminta-alue on omien CBRN-uhkiin (kemiallinen, biologinen, radioaktiivinen ja ydin) liittyvien puhdistustuotteiden valmistus Mavatech-tuotenimen alla.

Vaarallisten kemikaalien, biologisten yhdisteiden tai radioaktiivisista aineista johtuvan uhan vuoksi saastuneet ihmiset ja kalusto on päästävä puhdistamaan nopeasti paikan päälle. Silloin puhdistusvälineistön liikuteltavuus, keveys ja nopea käyttöönotto ovat avainasemassa. Suurempaan puhdistustarpeeseen Suomen Terästekniikka toimittaa liikuteltavia, kontteihin rakennettuja puhdistusjärjestelmiä esimerkiksi sairaaloiden yhteyteen.

Mavatech-puhdistusjärjestelmiä on toimitettu erilaisille first responder -toimijoille kuten puolustusvoimille, palokunnille, teollisuusyrityksille sekä pelastuslaitoksille ympäri maailman. Käyttäjien kirjo on huomioitu myös tuoteperheen suunnittelussa, sillä yhdenmukainen suunnittelu takaa sen, että kriisitilanteissa sotilas- ja siviiliviranomaiset osaavat käyttää kaikkia Mavatech-järjestelmiä.

Mavatech-tuotteiden erottuvuustekijät tiivistettiin TechVillan hankkeessa

TechVillan POKA-hankkeessa tiivistettiin MavaTechin erottuvuustekijät yhtenäiseksi viestiksi, jonka pohjalta toteutettiin arvolupausvideo. Tiiviin videon avulla on helppo kertoa yrityksen, tuotteiden, palvelujen tai ratkaisujen kilpailueduista. Tästä on huomattavaa hyötyä erityisesti uusia asiakkaita houkuteltaessa. Lataa maksuton pikaopas erottuvuuden tunnistamiseen ja katso Suomen Terästekniikan arvolupausvideo:

Haarnion älyopasteet valtaavat markkinoita

Vihtiläinen Haarnio Oy on opastamisen ammattilainen. Haarnion palvelut kattavat koko ketjun suunnittelusta valmistukseen ja asennukseen saakka. Haarnion opasteita on käytössä mm. rakennustyömaiden turvallisuus- ja opastamisratkaisuissa, asuinkiinteistöjen sekä yrityksien toimitilojen opaste- ja tiedotushaasteissa (myös brändituotteet ja mainokset) sekä teollisuuden turvaopastamisessa. Haarnio on panostanut vahvasti myös uusien teknologioiden käyttöön, mistä esimerkkinä mm. markkinoille tuotu hyödyllisyysmallisuojattu älyopasteiden tuoteperhe.

TechVillan KASKI-hankkeessa ratkottiin DesignTag® -tuotteen kaupallistamisen haasteita

TechVillan KASKI-hankkeen tuella palvelumuotoilun asiantuntija Fondon, yhdessä Haarnion osaomistajan ja toimitusjohtajan Jari Haarnion kanssa, määritteli DesignTag® -konseptiin kuuluvat olennaiset palvelut, palveluoptiot sekä eri hinnoittelumallit. Tuloksena syntyi asiakkaille selkeämmin ymmärrettävä kuva uudesta palvelukokonaisuudesta.

Opasteisiin ja konseptiin voi tutustua osoitteessa www.designtag.fi ja sivulla www.haarn.io

Videovalvonnan ostaminen helpommaksi

Hyvinkääläinen turvallisuusalan yritys Camsec Oy on perustettu helpottamaan laadukkaan videovalvonnan hankkimista. Yrityksen asiakkaita ovat kaikkien toimialojen yritykset sekä laatutietoiset kuluttajat. Camsec on siis panostanut laatuun, minkä vuoksi valikoimiin on valittu vain alan parhaiden päämiesten tuotteet.

Asiakkaiden päätöksentekoa on helpotettu valmiilla palvelupaketeilla, jotka soveltuvat erilaisiin videovalvonnan tarpeisiin ja olosuhteisiin. Suunnitelmissa oli myös verkkokauppa, jonka kautta asiakkaat voisivat helposti löytää tarpeeseensa sopivimman valvontaratkaisun.

TechVillan kanssa kehitettiin myyntiä ja markkinointia

TechVillan KASKI-hankkeen ja Hyvinkään Laurean yhteistyössä suunniteltiin ja toteutettiin työpaja, jossa käytiin tiiviissä aikataulussa läpi Camsecin arvolupaus, palvelujen hinnoittelumallit ja liiketoiminnan erottuvuustekijät kilpailijoihin verrattuna.

Keskeisenä ohjenuorana työpajatyöskentelyssä oli asiakkaan ostamisen helpottaminen ja erottuminen muista alan toimijoista. Työn tuloksena yritys tarjoaa nyt esimerkiksi maksuttoman turvakartoituksen 50 km säteellä, tuotteiden ja palveluiden selkeän ja avoimen hinnoittelun sekä maksuttoman toimituksen yli 99 euron tilauksille.

Työpajan jälkeen Camsec on avannut verkkokaupan, johon voi tutustua osoitteessa www.camsec.fi.

Palvelumuotoilulla uutta virtaa jälleenmyyjille

Esko Finland Oy (ent. Sarjalaite Oy) on Mäntsälän Sälinkäällä toimiva rakentamiseen ja kotitalouskäyttöön tuotteita valmistava konepajayritys. Yritys valmistaa kahta eri tuotesarjaa: ESKO-tuotteet ovat ammattirakentamiseen tarkoitettuja työkaluja ja SL-sarja käsittää pienrakentajan, mökkiläisen ja omakotiasujan työkaluja. Molemmista tuotesarjoista löytyy kottikärryjä, betonisekoittimia, sirkkeleitä sekä joukko erikoiskärryjä.

TechVilla auttoi vahvistamaan kuluttajasegmentin markkinointia

TechVillan KASKI-hankkeen tuella palvelumuotoilun asiantuntija Krista Keränen teki jälleenmyyjähaastatteluja, joiden pohjalta yhdessä yrityksen kanssa hiottiin markkinointiviestejä sekä kirkastettiin ESKO- ja SL-tuoteperheiden eroja. Tuloksena syntyi jälleenmyyjille parempi tuoteymmärrys sekä kyky tarjota ammattilaisille ja kuluttajille käyttötarkoituksen mukaiset oikeat tuotteet.

Asiakasymmärryksellä ja -yhteistyöllä uusia ideoita ja innovaatioita

Taitopuu on mittatilauksena tehtäviin levykalusteisiin erikoistunut monipuolinen puusepänliike Vihdistä. Moderni laitteisto, vuosikymmenten kokemus ja osaava henkilökunta antavat yritykselle hyvät valmiudet myös laajoihin toteutuksiin. Taitopuun asiakkaita ovat sekä yritykset että yksityishenkilöt. Yrityksille valmistettavat näyttävät ja kestävät julkitilakalusteet luovat viihtyisän ja toimivan työympäristön sekä paremman asiakaskokemuksen.

Taitopuulle asiakasymmärrys ja -yhteistyö ovat avainasioita toiminnan kehittämisessä. Yhteistyö auttaa myös asiakkaita ymmärtämään erilaisten kalusteiden sekä pintakäsittelyjen ominaisuudet ja hyödyt. Yritys onkin kalustanut verstaan yhteyteen sijoitetun näyttävän showroomin mielenkiintoisilla ratkaisulla sekä uudella omalla tuoteinnovaatiolla.

TechVilla toi sisustussuunnittelijat verstaalle

TechVillan KASKI-hankkeen tuella pidettiin kaksi työpaja, jossa oli mukana sisustussuunnittelijoita kertomassa omista työprosesseistaan. Yhteisenä tavoitteena oli luoda palvelupolku, joka auttaa ratkaisemaan kalusteisiin liittyvät materiaali- ja rakennevalinnat niin, että loppuasiakas saa parhaan toimivan vaihtoehdon. Kokonaisuuden hoitamiseksi määriteltiin asiakkaan, suunnittelijan sekä Taitopuun vastuut ja toiminnot. Lisäksi palvelupolkuun merkittiin kriittiset kohdat onnistumisen kannalta. Toteutuksesta vastasi hankkeen kilpailutettu palvelumuotoilun asiantuntija Krista Keränen.