Materiaalitoimintojen auditointi

TUDI 4.0 mittaa materiaalitoimintojesi nykytilan ja tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja kustannusten merkittävä alentaminen.

Auditointitulosten avulla vertaat tuotantosi materiaalitoimintojen suorituskykyä myös muihin yrityksiin. Tarvittaessa etsimme yhdessä välineet ja kumppanit valittujen kehittämistoimenpiteiden ratkaisemiseksi.

Auditointiprosessi

TUDI 4.0 -hankkeen asiantuntijat ohjaavat auditointiprosessiin kulkua alusta loppuun. Kevyt auditointi kestää tyypillisesti noin puoli päivää, ja se jakautuu neljään vaiheeseen:

  1. Tuotannon materiaalitoimintojen katselmointi karkealla tasolla

    Yrityksen toimitusjohtajan tai tehdas-/tuotantopäällikön kanssa käydään läpi suullisesti tai prosessikaavioiden kautta yrityksen tuotanto ja siihen liittyvät materiaaliprosessit kuten esimerkiksi vastaanotto, varastointi, lähettämö.

  2. Materiaaliprosessin auditointi

    Materiaaliprosessin auditointi tehdään läpikävelynä materiaalivirran suuntaan. Auditointiin osallistuu hankkeen asiantuntijoiden lisäksi yritykseltä vähintään kaksi henkilöä, jotka tuntevat prosessit riittävällä tasolla. Auditointi sisältää lähes 100 kysymystä, jotka kattavat työympäristön, asiakaskeskeisyyden, suorituskyvyn sekä tiedolla johtamisen osa-alueet.

  3. Konsensuskeskustelu havainnoista

    Auditoinnin jälkeen käydään yhdessä läpi arvioitsijoiden pisteytys kysymyskohtaisesti sekä muut havainnot. Jos arvioitsijoilla on ollut selviä erimielisyyksiä joissakin kysymyksissä niin niistä keskustellaan sekä pyritään löytämään konsensuns.

  4. Tulokset yrityksen käyttöön

Yrityksen kanssa sovitaan tapaaminen tulosten analysoinnista ja materiaaliprosessin kehittämisestä. Tämän jälkeen yritys saa käyttöönsä kirjalliset materiaalitoimintojen auditoinnin tulokset sekä kehitysehdotukset.