Palvelut

Materiaalitoimintojen katselmus

TUDI 4.0 mittaa materiaalitoimintojesi nykytilan ja tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja kustannusten merkittävä alentaminen.

Tulosten avulla vertaat tuotantosi materiaalitoimintojen suorituskykyä myös muihin yrityksiin. Tarvittaessa etsimme yhdessä välineet ja kumppanit valittujen kehittämistoimenpiteiden ratkaisemiseksi.

Lue lisää materiaalitoimintojen katselmuksesta.

Digipotentiaalin arviointi

Hankkeessa käydään systemaattisesti, tarkoitukseen kehitetyn työkalun avulla, läpi yrityksen nykyinen liiketoiminta prosessien, teknologian ja osaamisen näkökulmasta. Jokaisen näkökulman tarkastelussa arvioidaan digitaalisen murroksen vaikutus nykyiseen liiketoimintamalliin sekä pohditaan digitaalisten välineiden ja ratkaisujen mahdollistamia hyötyjä.

Lue lisää digipotentiaalin arvioinnista.

Kehittämistilaisuudet

Järjestämme yrityksille brainstorming -työpajoja, joissa voidaan esimerkiksi etsiä ratkaisuja johonkin tunnistettuun kehityskohteeseen, yhdessä asiantuntijoiden sekä muiden, samankaltaisen haasteen kanssa painivien, yritysten kanssa.

Hankkeet järjestävät myös tilaisuuksia, jossa kerrotaan teollisuuden digitalisaation uusimmista sovelluksista ja tutustutaan mielenkiintoisiin benchmarking-yrityksiin, jotka ovat investoineet uusiin ratkaisuihin liiketoimintansa eri osa-alueilla.

Lue lisää hankkeiden järjestämistä tilaisuuksista.

Kehittämissuunnitelma

Laadimme yhdessä yrityksen kanssa kehittämissuunnitelman liiketoimintalähtöiseen digitaalisen uudistumiseen. Suunnitelma perustuu yrityksen digipotentiaaliin ja -kyvykkyyteen, ja sen avulla yritys kykenee esimerkiksi tehostamaan prosessejaan ja välttämään osaoptimointia tai luomaan kokonaan uutta liiketoimintaa.

Lue lisää kehittämissuunnitelmista.

Teknologiapilotit

Autamme yrityksiä yhdessä pilotoimaan uusia teknologioita toiminnan kehittämiseen, yhdessä palveluntarjoajien ja verrokkiyritysten kanssa. Pilottien teemat voivat liittyä esimerkiksi automaation käyttöönottoon, mobiilirobotteihin, uusiin tietojärjestelmiin, tai muihin digitaalisiin ratkaisuihin.

Lue lisää hankkeiden mahdollistamista pilotoinneista.