Palvelut

Materiaalitoimintojen auditointi

TUDI 4.0 mittaa materiaalitoimintojesi nykytilan ja tunnistaa tärkeimmät kehittämiskohteet. Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja kustannusten merkittävä alentaminen.

Auditointitulosten avulla vertaat tuotantosi materiaalitoimintojen suorituskykyä myös muihin yrityksiin. Tarvittaessa etsimme yhdessä välineet ja kumppanit valittujen kehittämistoimenpiteiden ratkaisemiseksi.

Lue lisää materiaalitoimintojen auditoinnista

Työpajat

Voimme järjestää brainstorming -tyyppisiä työpajoja, joissa voidaan esimerkiksi etsiä ratkaisuja johonkin kyseisessä yrityksessä tunnistettuun kehityskohteeseen, yhdessä asiantuntijoiden sekä samankaltaista toimintaa tekevien yritysten kanssa.

Lue lisää hankkeen järjestämistä työpajoista

Teknologiapilotit

Autamme yrityksiä yhdessä pilotoimaan uusia teknologioita toiminnan kehittämiseen, yhdessä palveluntarjoajien ja verrokkiyritysten kanssa. Teemat voivat olla esimerkiksi automaation käyttöönottoa, mobiilirobotteja, tietojärjestelmiä, tai muita digitaalisia ratkaisuja.

Lue lisää hankkeen mahdollistamasta pilotoinnista

Kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen

Hanke tarjoaa alan uusinta tietoa ja kansainvälisiä yhteyksiä suoraan sekä LIMOWAn kautta, esim. ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe; European Technology Platform on Logistics) verkoston jäsenten ja tutkimusten myötä.

Lue lisää hankkeen kansainvälisistä verkostoista