Digipotentiaalin arviointi

Monet teollisuuden pk-yritykset eivät ole kyenneet hyödyntämään suurta osaa digitalisaation tuomista mahdollisuuksista esimerkiksi myynnin, markkinoinnin ja palvelujen saroilla. Tietojärjestelmien tai muun teknologian käyttöönotto voi tuoda merkittäviä tehokkuusparannuksia ja parhaimmillaan myös kokonaan uutta liiketoimintaa.

Kuvituskuva johtoleikkureista

Hitaus digitaalisten välineiden käyttöönotossa johtuu usein mielikuvituksen puutteesta. TUDI-asiantuntijat auttavat yritystäsi tunnistamaan digitaalisen uudistumisen potentiaalin yrityksen liiketoiminnassa. Kehityspotentiaali voi löytyä esimerkiksi nykyisistä prosesseista, tuotteista tai palveluista.

Arviointi perustuu testattuun formaattiin, jossa arvioidaan yrityksen jo syntyneitä kehittämisideoita sekä tuotetaan uusia ideoita digitaaliseen uudistumiseen. Lisäksi arvioimme yrityksen voimavarat uudistusten läpiviemiseen.

Arviointitapaaminen on maksuton, ja se tuottaa yritykselle käsityksen omista mahdollisuuksista ottaa käyttöön uutta teknologiaa. Ideoiden perusteella voidaan myöhemmin laatia yksityiskohtainen toteuttamissuunnitelma. joka helpottaa ymmärtämään ja realisoimaan mahdollisen kehittämishankkeen hyödyt.