Kehittämissuunnitelma

Digitaalisten ratkaisujen käyttö ei enää rajoitu ainoastaan teollisuuden tuotteisiin ja tuotantoautomaatioon, vaan edelläkävijät ovat hyödyntäneet tietojärjestelmiä ja muuta teknologiaa myös esimerkiksi markkinoinnissa, myynnissä, huollossa sekä muissa palveluissa. Työtämme helpottavat edelläkävijäyrityksiset, joiden lukuisat digitaalisen uudistumisen esimerkit inspiroivat ja synnyttävät uusia ideoita myös muissa alan yrityksissä.

TUDI-hankkeissa vauhditamme yritystäsi teollisuuden digitaalisessa uudistuksessa laatimalla siihen käytännönläheisen toimenpidesuunnitelman. Suunnitelma perustuu huolelliseen asiakas- tai prosessianalyysiin sekä toimialalla jo käytössä oleviin liiketoimintamalleihin ja kypsään teknologiaan.

Suunnitelman avulla yritys kykenee pilotoimaan tai ottamaan käyttöön uudistuksia tehokkaammin ja mahdollisiin riskeihin on voitu varautua paremmin.